Regulamin

 

W celu zapewnienia Państwu miłego pobytu oraz uniknięcia możliwych nieporozumień, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Potwierdzenie przez Państwa rezerwacji jest równoznaczne także z tym, że zapoznali się Państwo z niniejszym Regulaminem, zgadzają się Państwo
z jego treścią oraz zobowiązują się do pełnego przestrzegania jego postanowień. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować anulowanie Państwa rezerwacji oraz konieczność wcześniejszego opuszczenia kwatery, bez względu na wcześniejsze uregulowanie płatności.

 

 1. Rezerwacji pokoi w agroturystyce dokonujemy telefonicznie pod numerem: 603 172 358 oraz drogą mailową na adres: jagiele@jagiele.pl.
 2. Rezerwacja winna być potwierdzona wpłatą opłaty rezerwacyjnej
  w wysokości 30 % całości świadczenia na konto: ING 43 1050 1025 1000 0097 3881 3477.
 3. W przypadku braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie do 3 dni roboczych, (chyba, że strony ustalą inaczej) rezerwacja wstępna zostaje automatycznie anulowana.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie dokonujemy zwrotów opłaty rezerwacyjnej.
 5. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej za pobyt równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gościa.
 6. Uzgodniony wcześniej termin pobytu określony jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje e-mailem lub telefonicznie po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej.
 7. Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca w dniu przyjazdu lub najpóźniej
  w dniu następnym. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku jego skrócenia.
 8. Opłaty za posiłki oraz za pobyt zwierząt rozliczamy na koniec pobytu.
 9. Opłat można dokonać gotówką, kartą płatnicza lub przelewem.
 10. Goście korzystający z oferowanych przez nas posiłków (śniadania i obiadokolacje) korzystają z niższej opłaty za pobyt.
 11. Śniadania podawane są o godz. 9, a obiadokolacje o godz. 17.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy ustalić inną porę podania posiłku.
 12. Gość może zrezygnować z posiłku, informując Gospodarza z odpowiednim wyprzedzeniem (najpóźniej do obiadokolacji dnia poprzedniego).
 13. Opłata za zamówiony, lecz niewykorzystany posiłek nie jest zwracana.
 14. Doba noclegowa trwa od godziny 17.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
  W szczególnych przypadkach, jeżeli sytuacja na to pozwala, jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu lub wyjazdu Państwa z obiektu.
 15. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 7 rano.
 16. Zachowanie Gości korzystających z noclegu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę.
 17. Nie można odstępować apartamentu jak również przyjmować na nocleg innych osób bez porozumienia z gospodarzem. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 8.00 do 22.00 za wcześniejszą zgodą gospodarzy.
 18. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu pobytu, pod warunkiem że pokój nie został już wynajęty innemu gościowi.
 19. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa. „Agroturystyka” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych.
 20. W trakcie pobytu sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez Gościa. Środki do sprzątania są na wyposażeniu apartamentu.
 21. Trzymanie zwierząt domowych w kwaterze bez uzgodnienia
  z gospodarzem jest zabronione.
 22. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 23. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód wyrządzonych przez Gościa oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Gość.
 24. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione bez opieki.
 25. Wypożyczenie sprzętu z gospodarstwa (rowery, lornetka, mapy i przewodniki itp.) należy ustalić z gospodarzami. Goście zobowiązani są zwrócić sprzęt w stanie nienaruszonym.
 26. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować nad wodą, przy ognisku, na placu zabaw i w obecności zwierząt.
 27. Każdorazowo opuszczając apartament prosimy sprawdzić czy krany zostały zakręcone oraz zamknięte okna i drzwi wejściowe.
 28. W apartamentach OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia (np. świeczek), jak również jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Wyjątek stanowią laptopy, ładowarki i zasilacze komputerowe, maszynki do golenia.
 1. Palenie ogniska/grilla jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność. Ze względów bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do ognia.
 2. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie Gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających Gości odsyłamy na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 2 m-cy.
 4. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
 5. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Siedlisko Jagiele Beata Kulikowska, Jagiele 9, 19-520 Banie Mazurskie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa
  w „Agroturystyce”. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania.